Periodontoloji Kliniği

Periodontoloji Kliniği

Periodontoloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda, dişleri ve dental implantları çevreleyen ve destekleyen sert ve yumuşak dokuların, ve diş kökünü etkileyen hastalıkların teşhisi ve tedavileri yapılmakta olup, bu tür hastalıkların oluşumunun engellenmesi hedeflenmektedir (1,2). Periodontoloji uzmanlığının faaliyet alanı; ağızda dişi destekleyen ve çevreleyen tüm yapıların ve dokuların sağlığını, konforunu ve estetiğini sağlamak, fonksiyonunu sürdürmesine katkıda bulunmaktır (3). Periodontal tedavinin amacı; doğal dişleri, dental implantları, dişi ve dental implantları destekleyen dokuları korumak, düzeltmek, ve sağlık durumunun devamlılığını sağlamaktır.

Dişeti hastalıkları, dünya üzerinde görülme sıklığı en yüksek olan hastalıklardandır. Dişeti hastalıkları, bir veya birden fazla dişi ve aynı ağızda farklı bölgeleri etkileyebilir. Tedavi edilmediklerinde diş kaybına neden olurlar. Dişeti hastalıklarının pek çok nedeni olmasına rağmen, temel nedeni dişler üzerinde biriken plaktır. Son dönemde yapılan çalışmalarda, dişeti hastalığına bağlı olarak meydana gelen iltihapla; diyabet, koroner arter hastalıkları, erken ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğumları arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Benzer şekilde, periodontal hastalıkların varlığı da, kanser tedavisi, kardiyovasküler tedavi, organ nakli gibi tedavilerin planlandığı hastalar için risk oluşturmaktadır (4).

Periodontics or periodontology (from Greek peri “around and odoud “tooth) is the specialty of dentistry that encompasses prevention, diagnosis, and treatment of diseases of the supporting and surrounding tissues of teeth and dental implants (1,2).

The scope of the specialty of periodontics also encompasses maintenance of the health, function, comfort, and esthetics of all supporting structures and tissues in the mouth (3). The goals of periodontal therapy are to preserve, improve, and maintain the natural dentition, dental implants, periodontium, and peri-implant tissues. A healthy periodontium is characterized by the absence of inflammation, which may appear clinically as redness, swelling, suppuration, and bleeding on probing.

Latest researchs suggest possible links between inflammation caused by periodontal disease and other adverse health conditions, such as diabetes, coronary artery diseases, preterm and low birth weight births. On the other hand, any patient who is a candidate for the following therapies, such as cancer therapy, cardiovascular surgery, organ transplantation, who might be exposed to risk from periodontal infection (4).

Kaynaklar:

1. AAP. Guidelines for periodontal therapy. Chicago: American Academy of Periodontology, Oct, 1988.

2. AAP. Glossary of periodontal terms, 4th edition. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001.

3. AAP. Guidelines for Periodontal Therapy. American Academy of Periodontology Statement. Chicago,2010.

4. Guidelines for the management of patients with periodontal diseases. Academy Report. J Periodontol 2006; September: 1607 – 11.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors