Ortodonti Kliniği

Ortodonti Kliniği

Ortodonti Kliniği

Ortodonti Anabilim Dalı

Kliniğimizde ortodontik tedavi görmek için, hastalar ilk muayeneleri yapılmak üzere ortodonti bölümüne başvurmalıdırlar. Bu muayene yapılmadan önce hastalar iyi ağız bakım alışkanlıklarına sahip olmalı, oral hijyeni yeterli düzeyde olmalı ve diş çürükleri bulunmamalıdır. Fakültemizde ortodontik  tedavi  yapılmak üzere hasta  alımı yapılacağı zaman  Fakültemiz  İnternet sayfası (http://dishek.kocaeli.edu.tr )  duyuruları  ve Fakültemizde  bulunan  hasta bilgilendirme  panolarından konu ile ilgili duyuru yapılacaktır. Dolayısıyla bu konuyla ilgilenen kişilerin konu ile ilgili yukarıda belirtilen iletişim kanallarını takip etmeleri gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş olan bireylerin ortodontik tedavileri sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmadığı için tedaviye başlandığında 18 yaşından büyükse tedavi yükümlülükleri hasta tarafından karşılanacaktır. Ayrıca sosyal güvenlik kurumu 18 yaşın altında bulunan hastaların ortodontik tedavilerini de ortodontik tedavi gereksinim indeksine göre karşılamaktadır. Bu indekse göre ortodontik tedavi gereken hastaların tedavileri sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu indekse göre ortodontik tedavisi karşılanmayan hastalar kurumuzda ortodontik tedavi talep ettiklerinde tedavi yükümlüklülerini karşılamak zorundadırlar. 18 yaşın altında ya da üzerinde olan bütün bireylerin ortodontik tedavilerinde kullanılacak aparey ve aygıtlarda hasta tarafından karşılanmaktadır.

Çocuğunuzun ilk ortodontik kontrolü yedi yaşından geç olmamalıdır. Bu yaşta dişler düzgün sıralanmış görünse de gizli bir kapanış problemi söz konusu olabilir. Bu problemlere işaret eden bazı ipuçları bulunmaktadır:

 • Dengeli olmayan yüz ve çene yapısı.
 • Ağızdan solunum.
 • Fonksiyonda (çiğneme, konuşma vb.) ve kapanışta zorlanma.
 • Parmak emme, tırnak yeme, yanak ve dudak ısırma gibi kötü alışkanlıkların bulunması.
 • Aşırı ileride veya geride konumlanmış çene yapıları.
 • Önde konumlanmış dişler.
 • Alt ve üst çenelerdeki dişlerin temas etmemesi veya normal olmayan bir şekilde kapanması.
 • Süt dişlerinin erken veya geç kayıpları.
 • Çapraşık, yanlış yerde konumlanmış veya sürmemiş dişlerin varlığı.

Eğer bu yaşta bir problem saptanırsa, ortodontistiniz tedaviye başlamak için en uygun zaman konusunda sizi yönlendirecektir.

Bu dönemde teşhis edilen problemlerin erken tedavisi sonucu, mevcut anomali ya tamamen ortadan kaldırılabilir ya da ileri yaşlarda yapılacak olan ikinci aşama ortodontik tedavinin daha kolay ve kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olunur.

Erken tedavi ile sağlanabilecek avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çene büyümesine ve daimi dişlerin daha düzgün konumlanmasına rehberlik eder
 • Dişlere ve çevre dokulara zarar verebilecek kötü alışkanlıkların önüne geçilir.
 • Üst solunum yollarına ait yapı ve fonksiyon bozukluklarının, ilgili tıp dalları ile koordinasyon halinde çalışılarak tedavisi yapılır.
 • Özellikle üst ön dişlerin ileride konumlanmasından dolayı meydana gelebilecek travma olasılıklarının önüne geçilir.
 • Hastanın fiziksel görünümünü iyileştirerek, sosyal yönden özgüveninin arttırılması sağlanır.

Çocuğunuz yedi yaşını geçmiş olsa bile, ortodontik muayenesinin yapılması çok önemlidir. Erken yaşta yapılan kontrollerin faydası çok büyük olmasına rağmen, çoğu aktif ortodontik tedavi 9-14 yaşları arasında başlamaktadır. Bununla birlikte yetişkinlerin de ortodontik tedaviden faydalanabileceği unutulmamalıdır. Her ne kadar braketler ve teller düşünüldüğünde ilk akla gelen çocuklar olsa da, bugün çok sayıda yetişkin hem estetik hem de fonksiyonel problemlerine çözüm bulabilmek için ortodontik tedaviye başvurmaktadır. Günümüz teknolojisi sayesinde daha az görünen ve daha rahat kullanılabilen braketler tedaviyi eskiye oranla daha çekici yapmaktadır. Sağlıklı dişler, kemik ve diş etleri hemen hemen her yaşta tedaviye olumlu cevap vermektedir.

Ortodontik tedavilerde eğer düzensizlik dişsel seviyede ise hastanın yaşı problem teşkil etmez. Hasta kaç yaşında olursa olsun tedavi olabilmesi mümkündür. Eğer hastanın çene kemiklerinin yapısında bir düzensizlik söz konusu ise (iskeletsel) yaş önemlidir. Bu durumda erken müdahaleye gereksinim duyulur ki tedavi ergenlik çağına kadar olan sürede yapılmalıdır. Bu cağı geçirmiş ve kemiksel problemi olan hastalarda ise erişkinlik yaşından itibaren cerrahi destek ile ortodontik tedavi yapılabilmektedir. Ortodontik tedavilerde yaklaşık tedavi süresi 24 ay olmasına rağmen bu süre kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Ortodontik tedavi için sırası gelmiş, ağız hijyeni iyi, diş etleri sağlıklı ve çürükleri bulunmayan hastaların, tanılarını koyabilmek, tedavilerini planlayabilmek için tedaviyi yürütecek olan doktor tarafından gerekli radyografiler, ortodontik modeller ve fotoğrafları içeren başlangıç kayıtları toplanır. Elde edilen bu kayıtlar uygun tanı ve tedavi planlaması için anabilim dalında bulunan bütün hekimlerin katıldığı toplantıda değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu hasta için uygun olduğu düşünülen tedavi protokolü hasta ve hasta velisine sunulur, tedaviyi yürütecek olan doktor tarafından uygulanmaya başlar.

Ortodontik tedavi uzun bir tedavi sürecidir. Bu süre esnasında 4-6 haftalık kontroller ile hasta kliniğimize çağrılır ve tedavisi devam ettirilir. Tedavi süresinde hasta işbirliği çok önemlidir. Hekim tedavinin bitirilmesine karar verdikten sonra aktif tedavi apareyleri ağızdan çıkarılır ve tedavinin retansiyon aşamasına geçilir. Bu aşamada dişlerin tedavi sonu konumlarını pekiştirmek amacı ile sabit ya da hareketli pekiştirme aygıtları hastalara verilir. Tedavi sonunda elde edilen sonuçların koruması için hastanın bu aygıtları hekimin öneri doğrultusunda kullanması zorunludur.

Ortodontik tedavi süresince randevi saatleri ve tarihine özen gösterilmelidir. Tedaviyi yürüten doktorun önereceği direktiflere kesinlikle uyulmalı ağız hijyenine tedavi süresince ayrıca dikkat edilmelidir. Ağız hijyenine dikkat edilmediği takdirde dişerinizde geri dönüşümü olmayan hasarlar meydana getirebilirsiniz.

Ortodontik tedavilerde eğer düzensizlik dişsel seviyede ise hastanın yaşı problem teşkil etmez. Hasta kaç yaşında olursa olsun tedavi olabilmesi mümkündür. Eğer hastanın çene kemiklerinin yapısında bir düzensizlik söz konusu ise (iskeletsel) yaş önemlidir. Bu durumda erken müdahaleye gereksinim duyulur ki tedavi ergenlik çağına kadar olan sürede yapılmalıdır. Bu cağı geçirmiş ve kemiksel problemi olan hastalarda ise erişkinlik yaşından itibaren cerrahi destek ile ortodontik tedavi yapılabilmektedir. Ortodontik tedavilerde yaklaşık tedavi süresi 24 ay olmasına rağmen bu süre kişiden kişiye farklılık gösterebilir.


Hasta Kabul Sekreteri: (262) 3442222 - 5057

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors