Formlar

Öğrenci Formları

Burs Başvuru Formu

Burs türü ve başvuru tarihine göre form doldurularak Bölüm Sekreterliği Birimine teslim edilir. Burs Komisyonu tarafından burs hakkı kazanan öğrenciler belirlenir ve duyuru yapmak üzere Bölüm Sekreterliğine iletilir.

Kayıt Dondurma Formu

Öğrenci ders seçme ve kayıt haftasının ilk gününden itibaren iki hafta içersinde kayıt dondurma formunu doldurarak Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Kayıt donurma talebi Fakülte Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra uygulanır. Öğrenci en az 1 en fazla 4 yarıyıl olmak üzere kayıt dondurma talebinde bulunabilir.

Kayıt Silme Formu

Öğrenci "Kayıt Silme" Formunu doldurarak Öğrenci İşleri Birimine teslim eder.Kayıt sildirme talebi Fakülte Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra öğrencinin kaydı silinir.

Sağlık Raporu Bildirme Formu

Öğrenci aldığı sağlık raporunu, rapor bitiş tarihinden itibaren 7 gün içinde "Sağlık Raporu Bildirim Formu" ekinde Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Sağlık Raporu Fakülte Yönetim Kurulunun onayından sonra ilgili öğretim üyelerine devamsızılık durumlarını güncellemek üzere iletilir.

Mezuniyet Formu

Öğrenci tüm eğitim-öğretim çalımalarından başarılı olduktan sonra mezuniyet işlemlerinin başlaması için "Mezuniyet Formu"nu Akademik Danışmanına ve Teknik Servise onaylatarak Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu onayından sonra mezun edilir.

Sınav İtiraz Formu

Öğrenci sınav sonuçlarının duyurulmasından itiaren 7 gün içinde "Sınav İtiraz Formu"nu doldurarak Öğreni İşleri Birimine teslim eder. Dekanlık ilgili dilekçeyi incelemek üzere ilgili öğretim üyesine iletir. Sonuç Öğrenci İşleri Birimince öğrenciye tebliğ edilir.

Sınav Mazeret Formu

Mazerete gerekçe olan belgelerin (sağlık raporu, 3. dereceye kadar yakınların ölümü, doğal afet vs.) düzenlendiği tarihi izleyen 10 gün içinde "Sınav Mazeret Formu" doldurularak Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca uygun bulunan öğrenci için Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde özür sınavı yapılır.

Tek Ders Sınav Formu

Öğrenci İşleri Biriminden alınan transkript akademik danışman tarafından kontrol edildikten sonra "Tek Ders Sınavı" başvuru formu Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir. Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler için akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınavı yapılır.

Bütünleme Sınavı Formu

Öğrenci "Bütünleme Sınavı Formu"nu en geç Akademik Takvimde belirtilen bütünleme tarihinin başlangıç gününden bir gün önce formu doldurarak Öğrenci İşleri Birimine teslim eder.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors