Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Dr. Ögr. Üyesi AYŞE KOÇAK BÜYÜKDERE
Kalite Direktörü


0262 344 22 22 – 5134


ŞULE AYDEĞER
Kalite Birim Sorumlusu

sule.aydeyer@kocaeli.edu.tr


0262 344 22 22 - 5079


Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Fakültede Fakülte Dekan tarafından Kalite Yönetim Birim çalışanları görevlendirilmiş, tam zamanlı olarak birimde çalışmaktadır. Hastanemiz idaresince Kalite Yönetim Birimi kurulmuş, çalışma odası hazırlanmış ve gerekli donanım temin edilmiştir.

* SKS kapsamında yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,

* Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

* Öz değerlendirmeleri planlar ve yönetir,

* Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir,

* Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,

* Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir,

* SKS çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlar,

* Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,

* SKS kapsamında belirlenen komitelere üye olarak katılır,

* Kurum kaynaklarının etkinlik ve verimliliğini ölçerek gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors