Personel Özlük İş Akış Süreçleri

Dosyalar

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇME İŞ AKIŞ SÜRECİ
İZİN ALMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
YARDIMCI DOÇENT ATAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
ANABİLİM DALI BAŞKANI ATAMA İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ