Personel Formları

Dosyalar

YILLIK İZİN FORMU (VERİ HAZIRLAMA)
YILLIK İZİN FORMU (İKTİSADİ İŞLETME)
YILLIK İZİN FORMU (2547)
YILLIK İZİN DİLEKÇESİ (ŞİRKET ÇALIŞANI)
YILLIK İZİN (A4)
YILLIK İZİN (4B)
GÜNLÜK İZİN FORMU
AİLE YARDIMI BİLDİRİM FORMU
GÖREV BELGESİ İSTEK FORMU
HİZMET BİRLEŞTİRME FORMU
KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU (İDARİ PERSONEL)
KİMLİKKARTI BAŞVURU FORMU (AKADEMİK PERSONEL)
MAL BEYANNAMESİ BİLDİRİMİ
MESAİ SAATİ FORMU
PERSONEL FORMU
KAŞE TALEP FORMU
Hekim kaşeleri bir defaya mahsus olmak üzere Dekanlıkça yaptırılır. Kaşe Talep Formu doldurulup imzalanır ve Personel Birimine teslim edilir. Talep edilen kaşe 10 gün içersinde talep eden personele teslim edilir.
DERS TELAFİ FORMU