Önemli Linkler

T. C. Sağlık Bakanlığı http://www.saglik.gov.tr/
Sosyal Güvenlik Kurumu http://www.sgk.gov.tr/
Kamu İhale Kurumu http://www.kik.gov.tr/
Dünya Sağlık Örgütü http://www.who.int/en/
Türk Tabipleri Birliği http://www.kocaelism.gov.tr/index.php?page=link
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu http://www.tkhk.gov.tr/