Görev Tanımları

Dosyalar

AKADEMİK PERSONEL GÖREV DAĞILIM CİZELGESİ
ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIMI
BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV TANIMI
DEKAN GÖREV TANIMI
DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMI (EĞİTİMDEN SORUMLU)
DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMI (KLİNİKTEN SORUMLU)
ELEKTRİK TEKNİKERİ GÖREV TANIMI
FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
GÜVENLİK ŞEFİ GÖREV TANIMI
MAAŞ VE MUHASEBE MEMURU GÖREV TANIMI
MEKANİK TEKNİKERİ GÖREV TANIMLARI
PERSONEL ÖZLÜK MEMURU GÖREV TANIMI
SANTRAL MEMURU GÖREV TANIMI
SEKRETER GÖREV TANIMI
TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIMI
TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV TANIMI
ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV TANIMI
ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI
YAZI İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI
YAZI İŞLERİ II MEMURU GÖREV TANIMI
YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU GÖREV TANIMI
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ GÖREV TANIMI