Dekanlık Personel

Dosyalar

BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV TANIMI
BÖLÜM SEKRETERİ HASSAS GÖREVLER
MAAŞ VE MUHASEBE MEMURU GÖREV TANIMI
MAAŞ VE MUHASEBE SORUMLUSU HASSAS GÖREVLER
ÖĞRENCİ İŞLERİ HASSAS GÖREVLER
ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI
PERSONEL ÖZLÜK MEMURU GÖREV TANIMI
SANTRAL MEMURU GÖREV TANIMI
SATIN ALMA MEMURU GÖREV TANIMLARI
SEKRETER GÖREV TANIMI
TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIMI
YAZI İŞLERİ II MEMURU GÖREV TANIMI
YAZI İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI
YAZI İŞLERİ SORUMLUSU HASSAS GÖREVLER