BİLGİ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Fakültemizde elektronik ortamda bilgilere erişim, bilgileri güncelleme ve güvenliği sağlama gibi çalışmaları yapmak üzere yetkilendirilen personel, bilgi sisteminin adı ve sorumlu oldukları kişiler aşağıda gösterilmiştir.

Bilgi sisteminin Adı

Sisteme Giriş Yetkisi Verilen Personel

Görevi

Sorumlu Olduğu Kişi

Maaş Bilgi Sistemi

Uğur Salık

Maaş ve Muhasebe Sorumlusu

Fakülte Sekreteri

Taşınır Mal Kayıt Kon. Sistemi

Nilgün ŞENOL

Fakülte Sekreteri

Dekan

SGK

Uğur SALIK

Maaş ve Muhasebe Sorumlusu

Fakülte Sekreteri

E-Bütçe Bilgi Sistemi

Uğur SALIK

Maaş ve Muhasebe Sorumlusu

Fakülte Sekreteri

Ek Ders ve Maaş Bilgi Sistemi

Gülsen BİNİCİ

Uğur SALIK

Maaş ve Muhasebe Sorumlusu

Fakülte Sekreteri

Öğrenci Bilgi Sistemi

Öğrenci İşleri

Gülsüm ÇOLAK

Fuat BULUT

Bölüm Sekreteri

Öğrenci İşleri

Fakülte Sekreteri

Öğrenci Bilgi Sistemi

Bölüm İşleri

Gülsüm ÇOLAK

Fuat BULUT

Bölüm Sekreteri

Öğrenci İşleri

Fakülte Sekreteri

EBYS Birim Evrak Sorumlusu

Nilgün ŞENOL

Fakülte Sekreteri

Dekan

Web Sitesi

Nilgün ŞENOL

Fakülte Sekreteri

Dekan

Veri Tabanı

Nilgün ŞENOL

Fakülte Sekreteri

Dekan

Server

Emre ÇAVDAR

Bilgi İşlem Sorumlusu

Hastane Müdürü