İç Denetim Raporları

İç Denetim Raporları

AKADEMİK PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE GÖREV DEVRİÇİ ZELGESİ

Açıklama

GÖREV DAĞILIM VE GÖREV DEVRİ CİZELGESİ(AKADEMİK)

DOSYA

BİLGİ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Açıklama

BİLGİ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

DOSYA

BİRİM FAALİYET RAPORLARI

Açıklama

2017 FAALİYET RAPORU

DOSYA

ÇALIŞAN ANKET

Açıklama

ÇALIŞAN ANKET

DOSYA

ETİK

Açıklama

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DOSYA
Açıklama

KOU ETİK KURUL YÖNERGESİ

DOSYA

GÖREV TANIMLARI
ANABİLİM DALI BAŞKAN

BÖLÜM SEKRETERİ

DEKAN YARDIMCISI (EĞİTİMDEN SORUMLU)

DEKAN YARDIMCISI (KLİNİK HİZMETLERDEN SORUMLU)

DEKAN

DEKANLIK SEKRETERİ

ELEKTRİK TEKNİKERİ

FAKÜLTE SEKRETERİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

GÜVENLİK ŞEFİ

MAAŞ VE MUHASEBE MEMURU

ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU

ÖĞRETİM ÜYESİ

PERSONEL ÖZLÜK MEMURU

SANTRAL MEMURU

SATINALMA MEMURU

TAŞINIR KAYIT KONTROL MEMUR

TEKNİKER

TEMİZLİK PERSONELİ

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ

YAZI İŞLERİ MEMURU

HASSAS GÖREVLER
ANABİLİM DALI BAŞKANI HASSAS GÖREVLER

BÖLÜM SEKRETERİNE HASSAS GÖREVLER

DEKAN YARDIMCISI (EĞİTİMDEN SORUMLU) HASSAS GÖREVLER

DEKAN YARDIMCISI (KLİNİK SORUMLUSU) HASSAS GÖREVLER

FAKÜLTE SEKRETERİ HASSAS GÖREVLER

HASSAS GÖREVLER TÜMÜ

MAAŞ VE MUHASEBE SORUMLUSU HASSAS GÖREVLER

ÖĞRENCİ İŞLERİ HASSAS GÖREVLER

ÖĞRETİM ÜYESİ HASSAS GÖREVLER

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HASSAS GÖREVLER

YAZI İŞLERİ SORUMLUSU HASSAS GÖREVLER

HİZMET ENVANTER TABLOSU

Açıklama

HİZMET ENVANTER TABLOSU

DOSYA

HİZMET STANDARTLARI

Açıklama

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DOSYA

İÇ KONTROL NEDİR

Açıklama

İÇ KONTROL NEDİR

DOSYA

İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM CİZELGESİ

Açıklama

İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

DOSYA

İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE GÖREV DEVRİ ÇİZELGESİ

Açıklama

İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM VE GÖREV DEVRİ CİZELGESİ

DOSYA

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
AYNİYAT İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Açıklama

HURDAYA AYIRMA VE İMHA ETME İŞ AKIŞI

DOSYA

EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BÖLÜM İŞLERİ

AKADEMİK DANIŞMAN ATAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

DERS GÖREVLENDRİME İŞ AKIŞ SÜRECİ

DERS MUAFİYET TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

DERS PLANLARININ VE İÇERİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

MAZERET SINAVI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SINAV GÖZETMENİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SINAV PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

SINAVLARA İTİRAZ İŞ AKIŞ SÜRECİ

STAJ PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

TEK DERS (ESKİ YÖNETMELİK) İŞ AKIŞ SÜRECİ

TEK DERS (YENİ YÖNETMELİK) İŞ AKIŞ SÜRECİ

TELAFİ STAJ PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

ÖĞRENCİ İŞLERİ

BURS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞI

KAYIT SİLDİRME 40.2 İŞ AKIŞ ŞEMASI

KAYIT SİLDİRME 40c İŞ AKIŞ ŞEMASI

KAYIT SİLDİRME 40ç İŞ AKIŞ ŞEMASI

KAYIT YENİLEME İŞ AKIŞI SÜRECİ

MEZUNİYET İŞ AKIŞI

ÖĞRENCİ BELGESİ TRANSKRİPT VERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

ÖĞRENCİ DİLEKÇELERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ

YATAY GEÇİŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YATAY GEÇİŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ1

YENİ KAYIT İŞ AKIŞI

YÜKSEKONUR VE ONUR BELGESİ VERİLMESİ İŞ AKIŞI

MAAŞ MUHASEBE İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

DOĞALGAZ FATURASI ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI

DOĞUM YARDIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI

EK DERS İŞ AKIŞ ŞEMASI

ELEKTRİK FATURASI ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI

EMEKLİ KESENEKLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İNTERNET FATURASI ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

MAAŞ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

SU FATURASI ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI

TELEFON FATURASI ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI

PERSONEL ÖZLÜK İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
ANABİLİM DALI BAŞKAN ATAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İZİN ALMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

YARDIMCI DOÇENT ATAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Açıklama

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU-DİSİPLİN KURULU-AKADEMİK GENEL KURUL ve FAKÜLTE KURULU TOPLANTI SÜRECİ

DOSYA

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

Açıklama

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

DOSYA

MİSYON-VİZYON

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NİN ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

Çağdaş uygarlık seviyesinde, nitelikli, özgül ve özgün bilimsel bilgi üretimi ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak, bilimin ışığına güç katmak; Türk Diş Hekimliğini ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlara eriştirmek; Bilim ve teknoloji alanlarında kendini güncellemek ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak; Kendine yetebilen, insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, Atatürk İlkelerine ve etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek; Toplumu kültürel ve sosyal alanda eğitmek, bilimsel gelişmeler ışığında bölgenin ve çevre il ve ilçelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NİN HEDEFLERİ

Eğitim ve öğretimde uluslararası yükseköğretim platformlarında etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer alarak, Türkiye ve dünyada önde gelen bir eğitim, araştırma ve tedavi kurumu olmak.

ORGANİZASYON YAPISI

Açıklama

ORGANİZASYON ŞEMASI v1

DOSYA

RİSK ANALİZİ

Açıklama

RİSK ANALİZİ

DOSYA

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors