Hasta ve Hasta Yakını İletişimi Konulu Eğitim Verildi

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinde çalışan hasta kabul personellerine “Hasta ve Hasta Yakını İletişimi” konulu hizmet içi eğitimi verildi.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Tümay MERCAN’nın verdiği eğitimde hastayı anlama, ekip çalışması, hasta yakını iletişimi konuları anlatıldı.

3 gün aralıklarla devam eden eğitimde, amacın hasta memnuniyetini ve verimliliği arttırmak olduğu belirtildi.

Duyurular