Güvenlik Raporlama Sistemi

Bildirim Sisteminde Temel Kurallar

 • Bildirim formunda yer alan “ olayı anlatınız” bölümünün doldurulması zorunlu olup diğer bölümün doldurulması ise ihtiyaridir.(İsteğe bağlı)
 • Çalışanlar, personel ve hasta isminden bağımsız olarak sadece olayın konusu ve olaya ilişkin bilgilere yer vermelidir.
 • Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmamalıdır.
 • Forma, olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yazılmamalıdır.
 • Bildirim formları, kurallara uygunluk açısından Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirilmelidir.
 • Hasta ve çalışanın isminin yer aldığı ve/veya tanımlayıcı bulunan formlar değerlendirmeye alınmamalıdır.
 • Olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yer alan formlar değerlendirmeye alınmamalıdır.
 • Kalite Yönetim Birimince kurallara uygun gönderilen bildirimler Hasta Güvenliği Komitesine iletilmelidir.
 • Olay, bildirimi yapanın kendi cümleleri ile anlatılmalıdır.

Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirim Yapılabilecek Örnek Olaylar

İlaç Güvenliği

 • Yanlış ilaç istenmesi
 • Yanlış ilaç uygulanması
 • İlacın yanlış yolla uygulanması
 • İlacın yanlış zamanda uygulanması
 • Eczaneden yanlış ilaç gelmesi
 • Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi
 • Kayıtların yanlış olması

Transfüzyon Güvenliği

 • Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
 • Yanlış kan ve/veya kan ürünü
 • Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi
 • Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması
 • Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması
 • Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi

Cerrahi Güvenlik

 • Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
 • Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması
 • Yanlış taraf/organ cerrahisi
 • Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış doldurulması
 • Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi (Yanık gelişmesi gibi)
Duyurular