Endodonti Kliniği

Endodonti Kliniği

Endodonti Anabilim Dalı

Endodonti; diş pulpası ve kök çevresi dokuların morfolojisi, fizyolojisi ve patolojisiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Endodonti bilimi, sağlıklı pulpanın biyolojisi, kök pulpası ve çevre dokuların hastalıklarının nedeni, tanısı, önlenmesi ve tedavisini de içeren klinik ve temel bilimleri kapsamaktadır. Endodonti kliniğinde, pulpa ve periapikal kaynaklı ağrıların ve akut apselerin acil tedavisi, vital pulpa tedavileri, kök kanal tedavisi, travmatik yaralanmaların teşhis ve tedavisi, renklenmiş diş dokularının ağartılması, kök kanal tedavisinin yenilenmesi, kök kanal tedavili dişlerin restorasyonu ve post uygulamaları, rejeneratif endodonti, operasyon mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilen endodontik işlemler (kırık kanal aleti çıkartılması, perforasyon tamiri vs.) yapılmaktadır.

Hastalarımız endodonti kliniğine randevularını online randevu sistemiyle alabilmektedir.


Misyon

Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı; endodontideki son gelişmeleri takip ederek kanıta dayalı bilgiler ışığında çağdaş yöntem ve teknikleri uygulayan, etik değerlere bağlı, hasta haklarına ve memnuniyetine değer veren sorumluluk sahibi diş hekimleri ve uzmanlar yetiştiren, bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunan, tüm bu bilimsel ve eğitim faaliyetlerinin yanında, öğrenci ve öğretim üyesi kliniklerinde yüksek kalitede ağız ve diş sağlığı hizmeti veren, diş ve çevre dokuların hastalıklarının teşhis ve tedavisini üstlenen bir bölümdür.

Vizyon

Bilimsel ve etik değerler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırmalarla kendini tanıtan, uluslararası nitelikte eğitim veren, hasta, öğrenci ve personel memnuniyetini sürekli olarak en üst seviyede tutan, yüksek standartta tedavi olanakları sunan bir bölüm olmaktır.

Değerler

  • Kendini yenileyen
  • Şeffaf
  • Öncü
  • Takım ruhuna sahip
  • Etik değerlere bağlı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors