Endodonti Kliniği

Endodonti Kliniği

Endodonti Kliniği

Endodonti Anabilim Dalı

Endodonti dental pulpa ve periradiküler dokuların morfolojisi, fizyolojisi ve patolojisiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Endodonti dişin iç kısmında,diş dokularının beslenmesinde ve korunmasında önemli görevi olan sinirler (pulpa dokusu) vardır.Pulpa dişin kuron kısmından başlayıp kök ucuna kadar ilerler.İşte bu dokulardan kaynaklanan hastalıkların tedavisi ile ilgilenen bilim dalı Endodonti’dir.
Yakın geçmişimize kadar,iltihaplanan dişin,vucudun diğer bölgelerine giderek zarar vereceğine inanılırdı ve bu nedenle de dişlerin çekilmesi öngörülürdü.Tedavi yöntemlerinin temelinde çok büyük değişiklikler olmamasına rağmen; görüntüleme (röntgen) cihazlarındaki hızlı ilerleme, kanal içinde kullanılan aletlerin hızla ilerleyen teknolojiyle beraber daha da gelişmesi; bu dişlerin tedavi edilebilmesine olanak tanımıştır.

Genel olarak, kök kanal tedavisinin amacını, diş siniri dejenere olmasına rtağmen, dişi çevreleyen dokuların sağlıklı olarak korunması olarak özetleyebiliriz. Kanal tedavisi sonunda, daha önce diş sinirinin kapladığı boşluktan kaynaklanan bakteriyel enfeksiyon veya zararlı ürünlerin çevre dokulara zarar vermemesi ve bu dokuların sağlıklı olarak korunması hedeflenir.

Kanal tedavisi çoğu kez bir veya iki seansta yapılır.Yapılan işlemlerin sırası şu şekildedir:

 • Öncelikle, kök kanal tedavisi sırasında, dişin iç kısmındaki bakteriler, sinir dokusu ve sinir dokusunun yıkımı sonucu oluşan organik artıklar ve bakteriyel toksinler uzaklaştırılır. Bu faktörlerin hepsi vücudunuzun iltihabi reaksiyon başlatması için potansiyel faktörlerdir.
 • Bu işlem tamamlandıktan sonra, kök kanal tedavisinin diğer aşamasını dişin iç kısmının doldurulup örtülmesi oluşturur. Tedavinin bu bölümünün amacı bakterilerin tekrar dişin iç kısmını işgal etmesinin engellenmesi ve doku sıvılarının dişin iç kısmına sızması ve yıkımının önlenmesidir.

Endodontik prosedürlerde uzmanlaşmış diş hekimleri endodontist olarak isimlendirilir. Endodontistler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda endodontinin ilerlemesi, en son geliştirilmiş biyouyumlu materyallerin ve prosedürlerin aktarılması, ve ağız sağlığının korunması açısından fonksiyonel bir dentisyon sağlanmasında endodontinin öneminin vurgulanması ve hastaların bilinçlendirilmesinden sorumludur.

Polikliniğimizde;

 • Kanal Tedavisi
 • Gangren veye Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi
 • Kök Rezepsiyon Tedavisi
 • Kök Kırığı Tedavisi
 • Estetik Post Uygulaması
 • Post Sökümü
 • MTA Uygulaması
 • Ekstiprasyon
 • Retreatment (Kanal tekrarı)
 • Fiber Splint
 • Travma Splinti tedavileri yapılabilmektedir.

Hasta Kabul Sekreteri: (262) 3442222 - 5149

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors